1. Връщания

1.1 Върнете в срок от 14 дни

Купувачът има право, без да посочва причини, да прекрати едностранно договора, сключен извън търговския обект на търговеца или дистанционно в 14-дневен срок и да върне стоката/ите. 14-дневният срок започва да тече от датата, на която Купувачът или трето лице, посочено от Купувача, което не е превозвач/доставчик, е получило стоката, предмет на договора.

Купувачът е длъжен да уведоми Продавача за решението si за прекратяване на договора в срок от 14 дни, като това може да стане чрез влизане в клиентския акаунт в раздел https://account.euromarkt.bg/orders и подаване на заявка за връщане. След като заяви връщане, купувачът ще получи информация за това как да направи връщането.

Като алтернативен вариан за връщане на продукта, купувачът може да попълни формуляра за връщане на линка тук. Адресът за връщане е посочен във формуляра за връщане.

Счита се, че стоката е върната в срок, ако е изпратена преди изтичането на 14-ия ден от датата, на която Купувачът е уведомил Продавача за решението за прекратяване на договора.

Забележка: На адреса за връщане влизането е възможно само за служители на куриерската фирма. Лично вземане и доставка не са възможни. Пакети, които трябва да бъдат платени, няма да бъдат взети.

Продавачът не носи отговорност за проблеми с куриерската фирма, която Купувачът е използвал за връщане, така че Продавачът съветва Купувача да поиска номера за проследяване на пратката. По този начин Купувачът може да бъде сигурен, че продуктът е доставен на Продавача.

Също така Продавачът не носи отговорност, ако Купувачът върне продукта на грешен адрес.

Върнатият продукт трябва да бъде в първоначалното си състояние, без повреди и с непокътнати оригинални етикети, стикери и опаковка. Освен това, ако е приложимо, продуктът трябва да включва оригиналната документация и аксесоари, които са били включени в пакета по време на покупката.

Изключително важно е продуктът да бъде върнат в оригиналния му вид, без видими следи от употреба или повреда. Ако се установи, че продуктът е повреден или показва ясни индикации за употреба, Продавачът си запазва правото да откаже възстановяването на сумата.

Като се придържа към тези условия, Купувачът гарантира, че продуктът може да бъде надлежно проверен и оценен от Продавача, за да се определи дали отговаря на условията за възстановяване на сумата. Способността на Продавача да препродаде продукта или да оцени евентуални щети зависи от първоначалното му състояние.

Само искове, които отговарят на всички горепосочени условия, ще бъдат уважени.

Прекратяване на договора в рамките на 14 дни не е възможно за някои продукти поради хигиенни причини.

1.2 Доставка на грешен, повреден или дефектен продукт

В случай, че Купувачът получи грешна, повредена или дефектна стока, той трябва да уведоми Продавача в деня на получаване на стоката, като посочи конкретния проблем. От съществено значение е Купувачът да предостави тази информация, като своевременно посочи всички несъответствия или дефекти, забелязани при получаване на стоките, и да съобщи това на Продавача незабавно.

При получаване на уведомление за грешни, повредени или дефектни стоки от Купувача, Продавачът ще потвърди, че е получил жалбата и ще предприеме действия по установяване на проблема.

За да отговори на условията за възстановяване, замяна или изпращане на нови стоки, Продавачът си запазва правото да поиска от Купувача да върне стоките за своя сметка. Купувачът ще носи отговорност за организирането на връщането на пратката и покриването на всички свързани с това разходи. При получаване на върнатия продукт/и и проверка на тяхното състояние, Продавачът ще възстанови на Купувача заплатените разходи за връщане на стоките. Важно е обаче да се отбележи, че възстановяването на разходите за обратна доставка ще бъде ограничено до сумата, равна на опцията за стандартна доставка. Ако Купувачът избере да плати допълнително за бърза доставка, например доставка на следващия ден, експресна доставка или доставка в определен ден, за да върне стоките, Продавачът ще възстанови на Купувача само стойността на стандартната доставка. Продавачът потвърждава, че изборът на по-скъпа опция за доставка за връщане е по преценка на Купувача, но възстановяването на сумата за обратна доставка ще се основава на ставката за стандартна услуга.

След като рекламацията бъде потвърдена, Продавачът ще поеме отговорност за грешката или повредата и незабавно ще организира безплатна доставка на нова стока на Купувача. Ако Продавачът не може да достави поръчана стока, тогава има възможност за избор на друг продукт или възстановяване на сумата.

Ако Купувачът избере да замени неправилния, повреден или дефектен продукт за друг артикул с по-висока стойност, Купувачът ще носи отговорност за плащането на разликата в цената между оригиналния продукт и новия, по-скъп продукт. Продавачът ще предостави на Купувача актуализираната цена и ще улесни необходимото споразумение за плащане.

В обратния случай, ако Купувачът избере заместващ продукт, който е на по-ниска стойност от оригиналния артикул, Продавачът ще възстанови на Купувача разликата в цената. Възстановяването на сумата ще бъде обработено, като се използва същият метод на плащане, използван при първоначалната покупка, като се гарантира, че Купувачът получава подходящото възстановяване на разликата в цената.

В случай, че рекламацията бъде потвърдена и Продавачът не може да достави поръчаните стоки и Купувачът не желае възможността да избере друг продукт, Купувачът има право да получи възстановяване на сумата в пълен размер.

1.2 Възстановяване на суми

След като Продавачът потвърди, че върнатият продукт отговаря на всички условия за връщане, Продавачът ще възстанови цялата сума.

Ако е приложимо, възстановяването няма да включва допълнителни разходи, направени от купувача, като митнически такси или вносни мита.

Продавачът гарантира възстановяването на пълната сума възможно най-скоро и винаги в рамките на 30 дни от датата, на която Продавачът е уведомил Купувача, че възстановяването е одобрено.

  1. Гаранционен ремонт, замяна и връщане на продукти с производствени дефекти

Продавачът отдава голямо значение на качеството на стоките. Купувачът е длъжен да уведоми Продавача за евентуални дефекти на стоката в срок от 2 месеца от деня на тяхното установяване, като изпрати имейл на info@euro-markt.com или писмено, като приложи снимка и подробно описание на забелязаните недостатъци. Ако Купувачът не уведоми Продавача за дефекта на продукта в посочения срок или най-късно в посочения гаранционен срок, Купувачът губи правото си на ремонт, замяна или връщане продукта.

След като Продавачът получи уведомление от Купувача за връщане на дефектен продукт, Продавачът ще уведоми Купувача възможно най-скоро дали рекламацията е основателна и дали връщането на продукта е одобрено. Ако Купувачът изпрати продукта до адреса за връщане без предварително уведомление до Продавача, доставката може да бъде отказана. Транспортните разходи не се заплащат от получателя на адреса за доставка.

Купувачът ще носи отговорност за организирането на връщането на пратката и покриването на всички свързани с това разходи. Ако рекламацията бъде потвърдена, Продавачът ще възстанови на Купувача разходите, платени за връщане на стоките. Важно е обаче да се отбележи, че възстановяването на разходите за обратна доставка ще бъде ограничено до сумата, еквивалентна на опцията за стандартна доставка. Ако Купувачът избере да плати допълнително за бърза доставка, като например доставка на следващия ден, експресна доставка или доставка в определен ден, за да върне стоките, Продавачът ще възстанови на Купувача само стойността на стандартната доставка. Продавачът потвърждава, че изборът на по-скъпа опция за доставка за връщане е по преценка на Купувача, но възстановяването на сумата за обратна доставка ще се основава на ставката за стандартна услуга.

След като Продавачът получи върнатия продукт и потвърди евентуални дефекти, Продавачът ще даде на Купувача възможност продуктът да бъде поправен или заменен с идентичен или по-нов модел на същия продукт, ако ремонтът не е възможен.

В случай, че ремонтът не е възможен и идентичен продукт вече не е наличен, Купувачът може да избере друг продукт, наличен на уебсайта euro-markt.com. Ако друг продукт е с по-висока стойност, Купувачът ще носи отговорност за заплащане на разликата в цената между оригиналния продукт и новия, по-скъп продукт. Продавачът ще предостави на Купувача актуализираната цена и ще улесни необходимото споразумение за плащане. В обратния случай, ако Купувачът избере заместващ продукт, който е на по-ниска стойност от оригиналния артикул, Продавачът ще възстанови на Купувача разликата в цената. Възстановяването на сумата ще бъде обработено, като се използва същият метод на плащане, използван при първоначалната покупка, като се гарантира, че Купувачът получава подходящо възстановяване на разликата в цената.

Доставката на идентичния или друг продукт, избран от Купувача, ще бъде извършена от куриерската фирма безплатно във възможно най-кратък срок от датата, на която Продавачът е потвърдил замяната на дефектния продукт или доставката на нов модел.

В случай, че ремонтът или замяната с идентичен или друг продукт не е възможен и Купувачът избере опция за прекратяване на договора, Продавачът се задължава да възстанови пълната сума възможно най-скоро и винаги в рамките на 30 дни от датата, на която Продавачът уведоми Купувача, че възстановяването е одобрено. Ако е приложимо, възстановяването няма да включва първоначалните разходи за доставка и всички допълнителни разходи, направени от Купувача, като митнически такси или вносни мита.

Продуктът е в гаранция, ако такава е посочена в гаранционната карта или фактурата. Гаранцията е валидна съгласно указанията в гаранционната карта.

2.1 Ограничаване на гаранцията

С настоящото Продавачът се оттегля от всякаква отговорност или гаранции на стоки, които са били подложени на злоупотреба, неправилна употреба, небрежност, неправилно боравене или всяка друга форма на умишлена или неволна повреда, причинена от Купувача или трета страна.

Гаранционното покритие на Продавача се разпростира само върху стоки, които се използват в съответствие с предоставените инструкции, препоръчани указания и предназначение. Всяка промяна, модифициране или подправяне на стоките от Купувача или неупълномощено лице води до анулиране на всяка отговорност или гаранция, предоставена от Продавача.

Купувачът потвърждава и разбира, че Продавачът не носи отговорност за каквито и да било дефекти, неизправности или щети, които възникват поради злоупотреба или неправилна употреба на стоките. Купувачът поема пълната отговорност за правилното боравене, поддръжка и използване на стоките по начин, съответстващ на инструкциите на Продавача и индустриалните стандарти.

Продавачът настоятелно препоръчва на Купувача да бъде внимателен, да следва препоръчаните процедури и да използва стоките отговорно, за да избегне евентуални щети или опасности. Купувачът потвърждава, че всяка неправилна употреба или злоупотреба със стоките може да доведе до нараняване, имуществени щети или анулиране на всички приложими гаранции.

Чрез закупуването и използването на стоките Купувачът се съгласява да освободи Продавача от всякаква отговорност, искове или щети, произтичащи от злоупотреба или неправилно използване на стоките, включително, но не само, телесна повреда, имуществени щети или финансови загуби.

Отговорност на Купувача е да потърси професионален съвет, да следва указанията за безопасност и да полага дължимата грижа при използването на стоките, за да гарантира тяхното безопасно и подходящо използване.

Този гаранционен отказ от отговорност е в допълнение към всички други откази от отговорност, ограничения или изключения, посочени в правилата и условията на Продавача или гаранционната политика.

  1. Замяна на продукт

Продавачът не предоставя възможност за замяна на закупени продукти с други продукти, които могат да бъдат закупени от euro-markt.com.

Ако Купувачът желае да замени продукта, той/тя може да използва правото си да върне продукта, както е посочено в член 1.1. от настоящите Условия и след това да закупите нов продукт.

  1. Писмени жалби

В случай, че по някаква причина Купувачът не е доволен от покупката или услугата на euro-markt.com, Купувачът може да подаде писмена жалба по имейл на info@euro-markt.com или да я изпрати на адреса на Продавача.

За по-бързо идентифициране на конкретна поръчка, към която Купувачът има възражения, жалбоподателят се насърчава да включи номера на поръчката, номера на сметката или потребителското име.

На всички писмени рекламации на клиенти, Продавачът е длъжен да отговори в 15-дневен срок от постъпване на рекламацията.