Всяко физическо или юридическо лице, използващо този уебсайт (euromarkt.bg), се счита за потребител. Използвайки услугите на този уеб сайт, Потребителят приема всички условия, изброени по-долу.

Потребителят не е длъжен да се регистрира, за да посети този сайт или да направи покупка. Независимо от регистрацията, Потребителят ще може да закупува продуктите, да извършва плащания и да използва услугите на този уеб сайт.

 1. Общи

Сайтът euromarkt.bg дава възможност на потребителите да купуват продукти от различни производители.

 1. Авторско право

Цялото съдържание на този сайт (euromarkt.bg) не може да бъде възпроизвеждано, разпространявано или използвано по друг начин за търговски цели без изричното съгласие на Продавачите или по какъвто и да е начин, който може да причини щети на Продавача или на друга трета страна. Съдържанието, публикувано на този уебсайт, може да се използва само за индивидуалните нужди на Потребителя, при спазване на всички авторски права, права на собственост и правата на трети страни.

Неразрешеното използване на съдържанието на този уеб сайт без разрешението на собственика на авторските права се счита за нарушение на същите и подлежи на съдебно преследване.

 1. Промяна на Условията за ползване

Продавачът си запазва правото да актуализира, модифицира и премахва данни от този уеб сайт, както и да променя Условията за ползване, Политиката за поверителност и друга информация на този сайт по всяко време и без предизвестие. Всички промени в настоящите Общи условия влизат в сила от момента на публикуването им на сайта.

 1. Съдържание на уебсайта и хиперлинкове

Хиперлинковете на този уебсайт могат да водят до уебсайтове на трети страни. Продавачът не носи отговорност за информацията, съдържаща се на уеб страниците на трети страни, достъпни чрез хиперлинкове на euromarkt.bg. уебсайт, нито ще носи отговорност за неправилното използване на съдържанието на своя уебсайт, тъй като това е отговорност единствено на Потребителя.

 1. Потребителско съдържание

Този уебсайт не може да се използва за никакви незаконни цели или цели, свързани с престъпления или незаконни дейности от всякакъв вид. Забранено е изпращането, използването или повторното използване на незаконни, обидни, неподходящи и застрашаващи материали или всякакви материали, които могат да нарушат авторски права, регистрирана търговска марка, поверителност или други права, или материали, които по някакъв начин могат да бъдат обидни за трети страни, които могат да съдържат компютърни вируси, политическа пропаганда, реклама, групови съобщения, групова поща или всяка друга форма на спам, и като цяло всякакъв друг вид смущаваща информация. Уебсайтът и продуктите не могат да се използват за незаконни, порнографски, неверни, дискриминационни или расистки цели.

Потребителят се задължава да използва правилно, точно и коректно цялата информация и съдържание, до които има достъп чрез уебсайта или чрез уебсайта на трета страна, към който има връзка на този уебсайт.

Продавачът има право, по свое усмотрение, да откаже достъп до уебсайта или да отмени поръчки на тези Потребители, които използват съдържанието незаконно и/или са нарушили някое от условията в този документ.

 

 1. Сключване на договори от разстояние

Настоящите Условия са част от задълженията на Продавача и служат за информиране на Купувача, преди сключването на Договор от разстояние, по ясен и разбираем начин за редица обстоятелства, имащи отношение към сключването, изпълнението и прекратяването на договора, всички в съответствие със действащото законодателство.

Терминът "Купувач" се отнася за всеки потребител на този уеб сайт, независимо дали е физическо или юридическо лице, който поръчва и заплаща продукт на уебсайта на Продавача.

Продавачът действа от свое име, като продава чрез уебсайта euromarkt.bg

Продавачът си запазва правото да променя условията по всяко време, като тези промени влизат в сила след публикуването им на този уебсайт.

В процеса на поръчване на продуктите от този уебсайт и преди потвърждаване на поръчката, Купувачът се задължава да приеме/декларира, че е запознат и съгласен с Условията за покупка. С потвърждаване на поръчката, договорът се счита за сключен и изпратен на Купувача с потвърждение по имейл. Условията за покупка са част от договора, сключен дистанционно, заедно със спецификациите и цената на закупения/те продукт/и.

За сключването на договора е необходимо Купувачът да е напълно дееспособно лице.

Потребителят не е длъжен да се регистрира, но ако желае, може да го направи чрез регистрационната форма в euromarkt.bg

Купувачът носи отговорност за пълнотата и достоверността на въведените данни при регистрация. При промяна на данните, Купувачът е длъжен да уведоми Продавача.

Верността и точността на въведените данни е важна за правилната поръчка и доставка. При грешни данни Продавачът не носи отговорност за възникнали проблеми.

Ако Купувачът подозира, че данните му са достъпни за трета страна и се използват или могат да бъдат използвани без неговото/нейното съгласие, Купувачът трябва незабавно да уведоми Продавача.

Продавачът не носи отговорност за неизпълнение на задължения по настоящите Условия в случай на инцидент или събитие, върху което Продавачът няма влияние, като природни бедствия, война, тероризъм, стачка, различни ограничения или закъснения, засягащи превозвачите, или закъснения при осигуряване на стоките.

 

 1. Потребителски акаунт

Купувачът може да поръча стоките директно в интерфейса на уеб магазина с или без регистрация.

При регистрация в уебсайт и поръчка на стоки, клиентът е длъжен да предостави точна и вярна информация. Купувачът трябва да актуализира информацията, посочена в акаунта, след всяка промяна. Продавачът вярва, че информацията, предоставена от Купувача в акаунта и по време на процеса на поръчка, е вярна.

Достъпът до потребителски акаунт е защитен с потребителско име и парола. Купувачът се задължава да пази поверителността на информацията, необходима за достъп до неговия акаунт.

Продавачът има право да изтрие потребителския акаунт, особено ако Купувачът не използва акаунта си повече от 24 месеца или ако Купувачът наруши задълженията си по Договора за покупка (включително правила и условия).

 

 1. Продуктова информация

Всички продукти са представени с описание и снимки, собственост на Продавача.

Всяко неразрешено копиране и използване на съдържанието на този уебсайт е забранено.

Информацията, съдържаща се на уебсайта на euromarkt.bg за всеки продукт и описание на услуга, с неговите снимки, графики или видеоклипове, както и търговски марки, е с единствената цел да информира клиентите. Поради това Продавачът не носи отговорност за грешки в предоставената информация, но се задължава да направи всичко по силите си, за да коригира тези грешки и пропуски във възможно най-кратък срок.

Изображенията на продуктите, които са предмет на покупка, не винаги трябва да съвпадат с продуктите в реалния живот, особено по отношение на настройките на монитора на компютъра на клиента, цветовото възприятие на клиента, както се вижда на екрана и т.н. В случай на несъответствие между продукта, показан на снимката, и доставения продукт, това не се дължи на дефект на продукта.

Продавачът не носи отговорност за евентуални грешки в превода.

Желаният продукт може да бъде поръчан само при наличност. Поради големия брой едновременни поръчки информацията за наличността на продукта може да е невярна и да не съответства на наличността в склада.

Ако поръчаният продукт не е наличен, Продавачът ще уведоми Купувача за това. Купувачът ще бъде уведомен за датата, когато продуктът ще бъде отново наличен и ще му бъде предложена възможност за закупуване на алтернативен продукт от euromarkt.bg, който е наличен за доставка и който, по своите характеристики, е най-близо до продукта, който не може да бъде доставен.

 

 1. Цени на продуктите и разходи за доставка

Всички цени на уебсайта euromarkt.bg са в лева. ДДС е включено в цената на продукта.

Преди да потвърди поръчката, Купувачът се информира за крайната цена, дължима за поръчката. Крайната цена се формира като сбор от отделно посочените цени: цена на продукта, цена с ДДС и стойност на доставката (ако не е безплатна).

За подробности относно доставката, проследяването на поръчките и времето за доставка, вижте Доставка и проследяване на поръчки.

 1. Метод за плащане

Купувачът може да поръча и закупи продукта като регистриран потребител или гост. Продуктът се счита за поръчан, когато Купувачът завърши целия процес на поръчка. Заплащането на поръчаните продукти може да се извърши по следните начини:

 • Кредитни и дебитни карти: Visa, MasterCard
 • PayPal
 • Наложен платеж

Плащанията с карти се извършват чрез система за картови плащания, интегрирана в този уеб сайт. Данните за картата и собственика не се съхраняват на сървърите на Продавача. Покупката се извършва след успешна картова авторизация. Ако системата откаже да разреши плащане с карта, се изисква друг метод на плащане. Продавачът не разполага с информация за причините за отказ на карти, които могат да бъдат от техническо или бизнес естество. Поръчката няма да бъде обработена, докато плащането не приключи.

След приключване на плащането, Купувачът ще бъде уведомен чрез имейл или sms за извършената поръчка и сключения договор, а ако купувачът не получи това известие, препоръчително е да провери дали съобщението е в Junk / Spam папка и дали пощенската кутия не е пълна.

 

 1. Отстъпки и кодове за отстъпки

Продавачът понякога ще предлага различни отстъпки и кодове за отстъпка, като сезонни отстъпки, празнични отстъпки, Черен петък и др.

Регистрираните потребители първо ще бъдат уведомени чрез имейл или sms за промоционални отстъпки и актуализации.

Кодът за отстъпка се въвежда в процеса на поръчка, а отстъпката се постига чрез въвеждане на кода в съответното поле. Ако Купувачът желае да използва код за отстъпка, той трябва да го въведе преди да бъде изпълнена поръчката. След като поръчката е завършена, вече не е възможно да използвате кода за отстъпка за нея. В този случай кодът за отстъпка може да се използва за следващи поръчки.

Купувачът може да използва само един код за отстъпка за дадена поръчка. Кодовете за отстъпка не се добавят към други промоции.

 

 1. Уреждане на спорове

Тези общи правила и условия са предмет на законодателството на държавата и съдилищата на седалището на Продавача в Хонконг.